Събирателна кутия Keli за  8 бр. датчици

Събирателна кутия за  8 бр. датчици

Събирателна кутия Keli за  6 бр. датчици

събирателна кутия шест датчика

Събирателна кутия Keli 4  бр. датчици

събирателна кутия четири датчика