софтуер везни

Софтуер за работа с платформени везни

платформени везни измерване

Софтуер платформени везни

  • Софтуер предназначен за работа с платфорвени везни
  • Въвеждане на имена, ЕГН или име фирма и булстат
  • Внос / Износ
  • Възможност за четене тегло от 3 бр. платформени везни и следене на техните показания в реално време
  • Стока, Код на стока, Склад, Цена килограм, Отбив / кг. , Забележка
  • Ръчно въвеждане/автоматично на килограми
  • Справки по:  артикули, номер документ, везна,вид измерване, дата или период, продавач, куповач, склад,следене на наличности, чисто тегло, отбив, цена, внос,износ, по ЕГН сума за последната една година,
  • Експорт в Ексел

софтуер везни   

Безплатна програма за следене на тегло в реално време

Работи с повечето везни на българския пазар

софтуер везни

Програма за следене на тегло в реално време

запис на тегло с натискане на бутон на везната

разпознаване на артикули спрямо зададено тегло  Max/Min

справки за период

Работи с повечето везни на българския пазар

софтуер везни

Програма Tan Sys Scales  е предназначена за използване с автомобилни везни без оператор с чекиране на RFID карти и пазпознаване на пълен/празен,регистриране на направените измервания в база данни, печат на кантарни бележки и генериране на различни справки.
Разчетена е за лесно и бързо регистриране и приключване на измервания на големи товари, като измерването се извършва на два етапа-при пристигане на товарното превозно средство и след извършване на товаро/разтоварни дейности.Получената разлика е теглото на доставена / закупена стока.
Програмата работи с всички марки електронни везни предлагани на пазара .