Справки
за атомобилни или платформени везни

1. Предифинирана (записана) справка 

Изберете иконата на „Справки“.
На екрана в ляво ще видите първоначалният екран с предварително записани справки за образец.

Горе в дясно има бутон „НОВА СПРАВКА“ с който може да създадете нова справка
(виж по-долу създаване на нова справка).

Изберете предварително записаната справка на първия ред в ляво от първоначалния екран.
В дясно ще се отвори панел с данни за избраната справка.
На панела има три полета Период, Филтър и Колони.
Срещу всяко поле пише какво е избрано за него, съответно това ще ви се показва на справката като натиснете бутона долу дясно „ПОКАЖИ“.
На този панел може бързо да направите промяна на полето Период, като кликнете върху  „ПРОМЕНИ“ в дясно срещу него и да изберете период който искате.

Когато натиснете бутона долу дясно „ПОКАЖИ“ на екрана ще се покаже справката. Горе в дясно над справката има бутон „РЕДАКТИРАНЕ“ и бутон „ЕКСПОРТ“.
За да разпечатате справката е необходимо да натиснете бутон „ЕКСПОРТ“ и да я запишете като exel файл на вашия компютър.
Ако натиснете  бутон „РЕДАКТИРАНЕ“ влизате в режим на редакция на справката.

3. Създаване на нова справка

На екрана справки горе в дясно има бутон „НОВА СПРАВКА“ с който може да създадете нова справка

Кликнете на бутон „НОВА СПРАВКА“ .

На екрана има следните секции за редактиране и създаване на справка /виж екрани по-долу/
1. Тип ВЕЗНА
От тук се избира какъв тип ще е справката. Съответно за Атомобилни или Платформени везни
Когато изберете типа на справката следващите секции ще станат активни

2. Филтриране по ПРИЗНАК
Тази секция избирате полета по признак.
Някой от полетата може да се комбинират – Пример: Редовни и Внос

3. Филтриране по СТОЙНОСТ
Тази секция избирате полета по признак.
Може да избирате комбинация до три полета по детайли за всяко поле те се добавят в дясно на екрана на панела с детайлите за справката

4. Избор на КОЛОНИ
От тази избирате кои колони да се показват на справката

5. ПЕРИОД
От това поле може да променяте Периода /натисни ПРОМЕНИ/
В тази секция съответно е името на справката – може да въведете или редактирате името на справката.

Може да запишете справката с бутон „ЗАПИС“

4. Печат/Експорт/ на справка

Когато натиснете бутона „ПОКАЖИ“ на екрана ще се покаже справката. Горе в дясно над справката има бутон „РЕДАКТИРАНЕ“ и бутон „ЕКСПОРТ“.
За да разпечатате справката е необходимо да натиснете бутон „ЕКСПОРТ“ и да я запишете като exel файл на вашия компютър.