Редактиране и анулиране на платформени измервания

1. Редактиране измерване на платформени везни

Изберете измерване и кликнете на бутон „Редактиране“ (долу ляво на панела)
Ще се отвори екрана с всички измервания от бележката.
Изберете измерване, в дясно на панела най-долу  ще може да изберете АНУЛИРАНЕ или РЕДАКТИРАНЕ .
Изберете РЕДАКТИРАНЕ и направите съответните редакции и натиснете „ЗАПИС“.

2. Анулиране измерване на платформени везни
Ако изберете АНУЛИРАНЕ, ще се отвори предупреждение за анулирането което може да потвърдите.
След анулиране реда с измерването става сив /неактивен/

3. Активиране на анулирано измерване на платформени везни
Изберете анулираното измерване и кликнете на бутон „АКТИВИРАНЕ“ (той се появява на място на бутона АНУЛИРАНЕ )
След активирането реда с измерването става от сив /неактивен/ става нормален – активен

Забележка:
Анулиране и редактиране на измерване, може да прави само потребител с роля Администратор.