Анулиране и редактиране на авто измервания

Изберете иконата на „Дневник авто измервания“
На екрана ще видите листвани всички последни измервания

От бутона  „ФИЛТЪР“ – горе в дясно може да филтрирате комбирано каквото пожелаете от изписаните възможности.

При кликане на ред с измерване /маркиране/се появява възможност за „анулиране“ или „редактиране“ (горе над таблицата в ляво) на съответното измерване

При двойно кликане на ред с измерване се появява екрана с печат на бележка

Забележка:
Анулиране и редактиране на измерване, може да прави само потребител с роля Администратор.

Редактиране измерване на автомобилни везни

Изберете измерване и кликнете на бутон „Редактиране“ (горе дясно над таблицата)
Ще се отвори екрана на измерването, направите съответните редакции и натиснете „ЗАПИС“

Анулиране измерване на автомобилни везни
Изберете измерване и кликнете на бутон „Анулиране“ (горе дясно над таблицата)
Ще се отвори предупреждение за анулирането което може да потвърдите.

След анулиране реда с измерването става сив /неактивен/


Активиране на анулирано измерване на автомобилни везни
Изберете анулираното измерване и кликнете на бутон „Активиране“ (горе дясно над таблицата)
След активирането реда с измерването става от сив /неактивен/ става нормален – активен