Настройки / Фирми

Изберете иконата на „Настройки“.
На екрана в ляво ще видите меню – от него изберете „Фирми“:

На екрана има записани фирми с които работите.
Може да редактирате данните за фирмата, като я селектирате.
В дясно има панел на който се виждат  данните на фирмата.
От бутон „РЕДАКТИРАНЕ“ може да направите необходими промени.
От бутон „блокиране“ може да блокирате фирмата да не се появява в програмата.

Ако искате да създадете нова фирма, може да я добавите от бутона горе „Нова фирма“