Настройки / Фирма титуляр

Изберете иконата на „Настройки“.
На екрана в ляво ще видите меню – от него изберете „Фирма титуляр“:

На екрана има записаната фирма титуляр, която е създадена при регистриране на програмата.
Когато е избрана Фирмата титуляр на всички кантарни бележки ще фигурират данните на фирмата.
Може да редактирате данните за фирмата, като я селектирате.
В дясно има панел на който се виждат  данните на фирмата.
От бутон „РЕДАКТИРАНЕ“ може да направите необходими промени.
От бутон „блокиране“ може да блокирате фирмата да не се появява в програмата.

Ако искате да използвате друга фирма титуляр, може да добавите нова от бутона горе „Нова фирма“
Когато редактирате добавена нова фирма, имате възможност да сложите лого, което ще се появява на кантарните бележки заедно с данните на фирмата.