Настройки / Складове

Изберете иконата на „Настройки“.
На екрана в ляво ще видите меню – от него изберете „Складове“:

На екрана има таблица за записаните складове.
Ако искате да създадете нов склад, може да го добавите нова от бутона горе „Нов склад“
Може да редактирате данните за склада, като го селектирате.
В дясно има панел на който се виждат  данните.
От бутон „РЕДАКТИРАНЕ“ може да направите необходими промени.
От бутон „блокиране“ може да го блокирате.