Настройки / Потребители

Изберете иконата на „Настройки“.
На екрана в ляво ще видите меню – от него изберете „Потребители“:

На екрана има записан Потрбител-Аминистратор, който е създаден при регистриране на програмата.
Може да редактирате данните за потребителя, като го селектирате.
В дясно има панел на който се виждат  данните на потребителя.
От бутон „РЕДАКТИРАНЕ“ може да направите необходими промени.
От бутон „блокиране“ може да го блокирате.
Срещу етикет Парола в дясно от него има бутон „Промяна“, от където може да смените паролата.

Ако искате да създадете нов потребител, може да го добавите нова от бутона горе „Нова потребител“
При създаването на нов потребител може да изберете съответно каква роля ще има в системата.
Оператор, Администратор или счетоводител.
Админитратора има пълен достъп до програмата и може да прави промени настройки, редакция, анулиране, блокиране, и т.н.
Оператора може да прави измервания и справки
Счетоводителя може да прави само справки