Настройки / Номенклатура

Изберете иконата на „Настройки“.
На екрана в ляво ще видите меню – от него изберете „Номенклатура“:

На екрана има таблица за записаните стоки/продукти.
Ако искате да създадете нов продукт, може да го добавите нова от бутона горе „Нов продукт“
Може да редактирате данните за продукта, като го селектирате.
В дясно има панел на който се виждат  данните.
От бутон „РЕДАКТИРАНЕ“ може да направите необходими промени.