Настройки

Изберете иконата на „Настройки“.
На екрана в ляво ще видите меню със следните раздели:

  1. Фирма титуляр
  2. Потребители
  3. Складове
  4. Номенклатура
  5. Фирми