Информация за продукта

Изберете иконата на „Информация за продукта“.

На екрана видите данни и информация за инсталираната версия на програмата