Измерване на платформени везни

1. Измерване на платформени везни

Изберете платформенатата везна на която ще извършвате измерването, като кликнете върху нея.
Изберете бутон „ВНОС“ или „ИЗНОС“.
Попълнете формата съответно за фирма или за частно лице и приключете със „ЗАПИС“.
На екрана в дясно ще светнат полетата, което ви дава възможност да направите измерване.
Попълнете полетата, като сте готови приключете измерването с бутон „ИЗМЕРИ ТЕКУЩО ТЕГЛО“
В ляво ще се попълни ред от таблица с вече направеното измерване.
Веднага след това може да направите друго измерване за същият клиент със друга стока на тази или на друга везна ако има такава.
Това ви дава възможност на една бележка да имате повече от едно измерване за съответна стока.

Горе в дясно на екрана има индикатори за включените везни, които може динамично да превключвате.
виж схема:

След като направите измерванията може да приключите като натиснете бутон  „ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПЕЧАТ“
Съответно ще се покаже екрана за печат на бележка.