Измерване на автомобилни везни

1. Първоначално измерване на автомобилни везни

Изберете автомобилната везна на която ще извършвате измерването, като кликнете върху нея.
Ще се покажат два допълнителни бутона в ляво и дясно, съответно „ВХОД“ и „ИЗХОД“.

Изберете „ВХОД“.
Попълнете формата и приключете измерването с бутона долу в дясно  .

След като го натиснете се генерира екрана с кантарната бележка. Ако е първо измерване и нямате нужда от печат на тази бележка излезте като натиснете бутон „ОТКАЗ“.

Забележка:
Това е иконата на дневник авто измервания в ляво на основния екран колоната с менютата. На нея се отразяват броя на влезналите камиони като неприключили.

2. Приключване измерване на автомобилни везни

Изберете автомобилната везна на която ще извършвате измерването, като кликнете върху нея.
Ще се покажат два допълнителни бутона в ляво и дясно, съответно „ВХОД“ и „ИЗХОД“.

Изберете „ИЗХОД“.
На екрана ще се покажат списък с всички неприключили измервания.
Изберете съответното измерване за да го приключите.
Прегледайте формата, редактирайте ако има нужда и приключете измерването с бутона долу в дясно  .

След като го натиснете се генерира екрана с кантарната бележка.