Дневник платформени измервания

Дневника показва хронологично всички направени измервания, Дава възможност да бъдат намерени бързо и лесно измервания и да бъдат извършвани определени действия върху тях.

Изберете иконата „Дневник платформени измервания“ от лентата с главното меню в ляво.
На екрана ще видите списък с всички последни измервания.

Филтриране

От бутона „ФИЛТЪР“ – горе в дясно може да филтрирате комбирано каквото пожелаете от изписаните възможности.

При кликане на ред с измерване /маркиране/ в дясно от таблицата има панел на който се показват данни за Кантарната бележка към която се
отнася измерването.
На този панел има поле Измервания: с бутон „ПОКАЖИ“.
Когато кликнете на бутона „ПОКАЖИ“ се показват всички измервания които спадат към тази бележка.
(при повторно кликнете на бутона „ПОКАЖИ“ се показват отново всички измервания в дневника)

Печат на бележка
На панела в дясно на който се показват данните за Кантарната бележка, долу в дясно има бутон ПЕЧАТ. С него може да отидете на екрана с печат
на бележка.

Редактиране на измерване

Изберете измерване и кликнете на бутон „Редактиране“ (долу ляво на панела)
Ще се отвори екрана с всички измервания от бележката.
Изберете измерване, в дясно на панела най-долу ще може да изберете АНУЛИРАНЕ или РЕДАКТИРАНЕ .
Изберете РЕДАКТИРАНЕ и направите съответните редакции и натиснете „ЗАПИС“.

Забележка:
Анулиране и редактиране на измерване, може да прави само потребител с роля Администратор.

Анулиране на измерване

Ако изберете АНУЛИРАНЕ, ще се отвори предупреждение за анулирането което може да потвърдите.
След анулиране реда с измерването става сив /неактивен/

Активиране на анулирано измерване
Изберете анулираното измерване и кликнете на бутон „АКТИВИРАНЕ“ (той се появява на място на бутона АНУЛИРАНЕ )
След активирането реда с измерването става от сив /неактивен/ става нормален – активен