Начален екран

На началния екран в ляво по вертикала се намира Главното меню.
В средата са визуализирани дисплеи на Автомобилните везни, а под тях са дисплеите на Платформените везни

Забележка: Измерването се извършава при клик с мишката върху дисплея  на съответната везна  

Главно меню

Главното меню дава достъп до следните секции на програмата:

Начало
Дневник измервания – автомобилни везни
Дневник измервания – платформени везни
Справки
Настройки
Информация за продукта