софтуер везни

Софтуер за автомобилни везни

програма автомобилна везна2

Софтуер везни платформени

софтуер везни

Софтуер  автоматизация за везни

софтуер автоматицация

Комбиниран софтуер за везни

софтуер везни

Софтуер за земеделието ферма уеб

ферма уеб

Софтуер везни
Софтуера за везни е програма предназначена за регистриране на измервания на тегло.
Запис на измерванията в база данни
Попълване на отбиви
Издаване на кантарни бележки
Добавяне на стоки, складове, автоматични записи на тегло без оператор
Чекиране с RFID карти
Работа в ръчен и автоматичен режим
Нива на достъп и права
Експорт в Exel, Pdf, и други
Работи с повечето електронни везни на българския пазар