поосови автомобилни везни
Поосови автомобилни везни

Поосови автомобилни везни

Поосови автомобилни везни са предназначени за измерване на оси на превозни средства.

Характеризират се с това, че не изискват много място и са добро средство за контрол на тегло.

Не са предпочитани за търговски измервания поради по-големите грешки  при измерване.

поосови автомобилни везни

кантар за оси, осов кантар, осов кантар, мобилен кантар