мобилен автомобилен кантар

мобилен автомобилен кантар, автамобилен кантар мобилен, контор 60 тона