Калибриране

калибриране везни

Калибриране везни

калибриране везни

Калибриране везни

предлагано от Тан Сис ЕООД

е подходящо за всички везни без оценено съответствие и използвани в производство,контрол на тегло.

Такива везни които не подлежат на последваща метрологична проверка от БИМ (везни за пряка продажба,налагане на глоби……) се калибрират в повечето случаи веднъж годишно или на период заложен в системата по качество на дадено предприятие.

Калибрирането се извършва по методики съобразени с законодателството и начина на работа на везните за калибриране.

На такива проверки (калибриране на везни) подлежът везните в бетоновите възли, везни в производствата…………

Калибриране еталонни теглилки

калибриране еталонни тежести

Калибриране на еталонни теглилки предлагано от Тан Сис ЕООД

е подходящо за всички еталонни теглилки  и използвани в производство,контрол на тегло,калибриране……

Калибрирането се извършва по методики съобразени с законодателството .

Издава се калибрационно свидетелство (сертификат за калибриране).

Жустиране еталонни тежести

жустиране еталонни тежести

Жустиране на еталонни теглилки  предлагано от Тан Сис ЕООД

за всички еталонне теглилки, не отговарящи на законно установените грешки за маса на еталонни теглилки.

Жустирането е процес при които се добавя или премахва маса от еталона до достигане на точно или до достигане на маса в допустимите грешки.

След жустиране еталоните се подлагат на калибриране и се издава калибрационно свидетелство.

калибриране везни теглилки

още за калибрирането

калибриране везни теглилки