Индикатори за везни електронни

Индикатори за везни

индикатори за везни NTW

Индикатори за везни NTW

6 разряден дисплей

височина на цифрите 58 мм.

вграден акумулатор

връзка с компютър

индикатори за везни NTW

Индикатори за везни BW-S

6 разряден дисплей

неръждаема кутия IP 65

височина на цифрите 58 мм.

вграден акумулатор

връзка с компютър

индикатори за везни BW

Индикатори за везни  BW

6 разряден дисплей

височина на цифрите 58 мм.

вграден акумулатор

връзка с компютър

индикатори за везни RW

Индикатори за везни  RW

6 разряден дисплей

височина на цифрите 38 мм.

вграден акумулатор

връзка с компютър

индикатори за везни RW

Индикаторза везни  RW-S

неръждаема стомана IP 65

6 разряден дисплей

височина на цифрите 38 мм.

вграден акумулатор

връзка с компютър

индикатори за везни RW

Индикатори за везни  RW

6 разряден дисплей

височина на цифрите 38 мм.

вграден акумулатор

връзка с компютър 400 MHz радио

индикатори за везни WE 2108

Индикатори за везни WE 2108 HBM

5 разряден дисплей

височина на цифрите 38 мм.

връзка с компютър

дозиращи функции

индикатори за везни WE 2107

Индикатори за везни  WE 2107 HBM

5 разряден дисплей

височина на цифрите 38 мм.

дозиращи функции

връзка с компютър

индикатори за везни WE 2103

Индикатори за везни  WE 2103 HBM

цифров теглови индикатор

6 разряден дисрлей

височина на цифрите 28 мм.

връзка с компютър

Индикатори за везни  са електронни измервателни уреди, които преобразуват аналогов или цифров сигнал от тензодатчици в разбираеми за нас показатели изписващи се на дисплея на индикатора.

Индикатори за везни, могат да имат  допълнителни функции, като:

  • дозиране
  • броячен режим
  • контрол на предварително зададено тегло
  • ценоизчисляване
  • отпечатване на бележки от вграден или външен принтер
  • запаметяване на измервания и натрупване(сумиране на тегло)
  • функция измерване на живи животни