Роторен сепаратор за зърно с циклонна седиментна камера