силуз везна
бункерна везна

Бункерна везна или силоз везна

Бункерна везна или силозна се използва в промишленоста,селско стопанство и други.

Преднаначена за измерване на тегло на насипни и течни продукти и следене на наличности в тях.

Смесител кантар
Силоз канатр
Селоз кантар